Je wilt een patiënt naar tandartspraktijk de Oversteek verwijzen voor endodontische behandeling.
Allereerst danken we je voor het in ons gestelde vertrouwen.
Hoe te verwijzen?

Spoedverwijzing:
Bel (of laat de assistente bellen) naar 024 204 50 51 (spoedlijn) en wij zorgen ervoor dat de verwezen patiënt op zeer korte termijn door ons gezien wordt. (in de regel dezelfde of de volgende dag).

Reguliere verwijzing:
Vul onderstaande web formulier in of stuur een heldere vraagstelling via info@tpdo.nl en geef daarbij aan wat de eerdere complicaties waren (denk aan afgebroken instrumenten en dergelijke).

Graag naam, geboortedatum en telefoonnummer van de patiënt vermelden.
Wij nemen contact op met de patiënt.
Verwezen patiënten hebben voor ons een hoge prioriteit, hierdoor zal de wachttijd voor een eerste consult zelden meer dan 2 weken bedragen.
Het zou erg fijn zijn als patiënten alvast zijn geïnformeerd over de kosten die zijn verbonden aan een dergelijke behandeling. Deze variëren grofweg tussen de 300 en 800 euro.

In een eerste consult wordt een foto gemaakt en zal worden bepaald of behandeling zinnig cq. gewenst is.
Ook het kostenaspect wordt hierin meegewogen.
Na afbehandeling wordt een verslag toegestuurd via de post, de röntgenfoto’s via e-mail.
De patiënt ontvangt onze nota via FaMed.

    Foto bijlage:

    Verwijsbrief