Privacy- en cookieverklaring
Bij Tandartsenpraktijk de Oversteek hechten wij groot belang aan de privacy van de gebruikers van de website. Om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen, hanteren wij een aantal kernwaarden
Informeren – Wij willen u zo goed mogelijk informeren hoe en waarom wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring
“Uw rechten en plichten als patiënt onder de AVG”
“Voor meer informatie over de AVG vraag uw tandarts of ga naar www.autoriteitpersoonsgegevens.nl”
“Vanaf 25 mei 2018 geldt er een nieuwe
Europese privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet vervangt de huidige Wet
Bescherming Persoonsgegevens. De nieuwe wet zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens beter beschermd zijn door een aanscherping van de al bestaande regels. In deze
folder staan de belangrijkste rechten en verplichtingen voor uw tandarts en voor u als patiënt.
Privacyreglement
De Tandartspraktijk moet u informeren over uw rechten en verplichtingen door deze verscherpte wet. In de wet is vastgelegd wat een tandarts mag doen met uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waardoor u geïdentificeerd kan worden, bijvoorbeeld uw burgerservicenummer (BSN). De tandarts mag uw persoonsgegevens alleen verwerken wanneer dit noodzakelijk is voor de behandeling. Met het verwerken van persoonsgegevens wordt o.a. bedoeld: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, wijzigen of vernietigen van deze gegevens.
Toestemming
Indien de tandarts uw persoonsgegevens wenst over te dragen aan een derde partij,  dan heeft hij hiervoor uw expliciete toestemming nodig. Het kan dan ook zijn dat uw tandarts u vraagt om hier toestemming voor te geven. Voor verwerking van uw gegevens door een factorings bedrijf zoals de Fa-med is niet uw explicite toestemming nodig. Fa-med: waarom er geen explicite toestemming nodig is, klik hier.
Uw rechten als patiënt onder de AVG
U heeft als patiënt altijd het recht om te vragen aan uw tandarts welke persoonsgegevens van u zijn opgeslagen. Ook kan u (achteraf) bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft ook het recht op het laten aanpassen van uw persoonsgegevens.
Toegang tot uw persoonsgegevens
Alleen de personen die rechtstreeks betrokken zijn bij uw behandeling hebben toegang tot uw persoonsgegevens. Deze toegang geldt alleen wanneer dit nodig is voor de werkzaamheden.”
Melding inbreuk
Wanneer er een inbreuk in verband met persoonsgegevens is geweest (een zogenoemd datalek), moet de tandarts hier u zo snel mogelijk van op de hoogte brengen. Ook zal de tandarts de oorzaak van het datalek, de waarschijnlijke gevolgen en de maatregelen die de tandarts heeft genomen met uw delen.
Bewaartermijnen medische gegevens
De tandarts is verplicht om uw medische gegevens, die nodig waren om de behandelingsovereenkomst aan te gaan of te maken, 15 jaar te bewaren.Andere persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is om ze te verwerken, hierna worden deze gegevens door uw tandarts verwijderd.
Geheimhouding persoonsgegevens
De tandarts en iedereen die onder leiding van de tandarts toegang heeft tot uw persoonsgegevens is verplicht tot geheimhouding. Ook de partijen die in opdracht van de tandarts toegang krijgen tot uw persoonsgegevens (de verwerker), is verplicht tot geheimhouding. Een voorbeeld van een verwerker is het bedrijf dat uw factuur toestuurt.
Beveiliging van persoonsgegevens
De tandarts moet zorgen voor maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen. Deze beveiligingsmaatregelen moeten passen bij het
risico wanneer er schade zou ontstaan vanwege het onzorgvuldig of onrechtmatig verwerken van persoonsgegevens. De genomen maatregelen moet ervoor zorgen dat:
a. Alleen bevoegde personen uw gegevens mogen inzien
b. De persoonsgegevens correct zijn en niet verloren gaan
c. De persoonsgegevens zonder belemmering beschikbaar zijn voor rechtmatige verwerking volgens de afspraken binnen de organisatie
In alle gevallen zorgt de tandarts voor het informatiebeveiligingsbeleid en zorgt ervoor dat iedereen zich aan dit beleid houdt binnen de tandartsenpraktijk.”

Het gebruik van cookies

De cookies komen van de Zorgkaart widget van de Patiëntenfederatie Nederland, deze uitleg is dusdanig duidelijk dat deze als goede uitleg van alle cookies hieronder wordt weergegeven.

Wat zijn cookies?

Op deze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat met een pagina van een website wordt meegestuurd en via uw browser op de harde schijf van uw computer, tablet of telefoon wordt opgeslagen.
 

Waarvoor worden cookies gebruikt?

Cookies zorgen onder andere voor een sneller en gemakkelijker gebruik van websites. Daarnaast kunnen cookies bijvoorbeeld worden gebruikt om pagina’s te delen via social media, om uw gebruik van de website te analyseren en om relevante aanbiedingen te tonen.
 

Welke cookies worden gebruikt?

In onderstaand overzicht staan de cookies vermeld die Patiëntenfederatie Nederland gebruikt op haar websites.
 

Wie plaatst de cookies? Waarom worden de cookies geplaatst? Hoe lang worden de cookies bewaard? Wat als u de cookies niet accepteert?
_ga
Google Analytics
namens Patiëntenfederatie Nederland
Analyse gebruik website om gebruikerservaringen van de websites te verbeteren Verwijderd bij einde sessie ; maximaal 2 jaar Uw gegevens worden niet meegenomen bij de verbetering van gebruikerservaringen van de websites van Patiëntenfederatie Nederland
_gat
Google Analytics
namens Patiëntenfederatie Nederland
Analyse gebruik website om gebruikerservaringen van de websites te verbeteren Verwijderd bij einde sessie Uw gegevens worden niet meegenomen bij de verbetering van gebruikerservaringen van de websites van Patiëntenfederatie Nederland
_gid
Google Analytics
namens Patiëntenfederatie Nederland
Analyse gebruik website om gebruikerservaringen van de websites te verbeteren 24 uur Uw gegevens worden niet meegenomen bij de verbetering van gebruikerservaringen van de websites van Patiëntenfederatie Nederland
_gaexp
Google Optimize
namens Patiëntenfederatie Nederland
Analyse gebruik website om gebruikerservaringen van de websites te verbeteren 90 dagen Uw gegevens worden niet meegenomen bij de verbetering van gebruikerservaringen van de websites van Patiëntenfederatie Nederland
Cookiebar
Patiëntenfederatie Nederland
Wetgeving om toestemming te vragen voor het plaatsen van cookies Twee jaar Website blijft te gebruiken
Incap_ses_ namens
Patiëntenfederatie Nederland
Nodig voor het beter functioneren van de website Verwijderd bij einde sessie Website blijft te gebruiken
Likes Nodig voor het beter functioneren van de website Verwijderd na 6 uur Website blijft te gebruiken
nlbi_  namens
Patiëntenfederatie Nederland
Nodig voor het beter functioneren van de website Verwijderd bij einde sessie Website blijft te gebruiken
visid_incap_ namens
Patiëntenfederatie Nederland
Nodig voor het beter functioneren van de website Verwijderd bij einde sessie Website blijft te gebruiken
PHPSESSID
Patiëntenfederatie Nederland
Nodig voor het beter functioneren van de website Een jaar Website blijft te gebruiken
Last-search-results
Patiëntenfederatie Nederland
Onthoudt de laatst uitgevoerde zoekactie Verwijderd bij einde sessie Laatste zoekactie wordt niet onthouden

 

Cookies weigeren

U kunt zelf beslissen of u cookies wilt accepteren of weigeren of dat u wilt dat uw browser u op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst. Hiervoor dient u de instellingen in uw browser aan te passen. Aangezien iedere browser anders is, verwijst Patiëntenfederatie Nederland u naar de informatiepagina van uw browser of de gebruikershandleiding van uw telefoon voor het instellen van uw cookievoorkeuren. U hebt overigens altijd de mogelijkheid om reeds geplaatste cookies van de harde schijf van uw computer, tablet of telefoon te verwijderen.
Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Deze wijzigingen zullen via onze praktijkwebsite bekend worden gemaakt. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.
 
Onze contactgegevens
Heeft u nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacy- en cookieverklaring? Dan kunt u hiervoor contact met ons opnemen via de onderstaande e-mail adres: info@tpdo.nl