Spoedgevallen

Spoedgevallen

Je krijgt ofwel één van onze assistentes aan de telefoon of een automatische telefoonbeantwoorder waarvan je verdere instructies ontvangt. Neem even de tijd om de meldtekst in zijn geheel af te luisteren.

Een spoedgeval is een situatie waarbij uitstel van behandeling kan leiden tot letsel.
Denk hierbij aan:

– uitgeslagen/gebroken tand
– ongeval met aangezichtsletsel
– nabloeding
– kinderen jonger dan 12 met pijn.

Situaties 1 en 2 zijn de echt spoedeisende gevallen waarin tijd een belangrijke rol speelt. Zoek in deze gevallen binnen 15 minuten een tandarts.
Je mag in een dergelijk geval iedere willekeurige tandarts benaderen.

Dienst

Uitgeslagen tand

 

Contact informatie

Wolfskuilseweg 269
6542 AA Nijmegen

Tel: 024 204 50 50
E-mail: info@tpdo.nl