Second opinion

Definitie: Een second opinion is een onafhankelijke tweede mening over een gebitssituatie of een behandelplan waarover reeds een eerste mening bekend is.

Doelstelling en toelichting

Doelstelling van het verstrekken van een second opinion is de aanvrager behulpzaam te zijn bij zijn eigen menings- en/of besluitvorming ten aanzien van een gebitssituatie en/of een tandheelkundig behandelplan. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat de second opiniongever het besluit neemt, maar dat de patiënt en de behandelend tandarts, mede op basis van een second opinion, gezamenlijk hun mening kunnen vormen en hun uiteindelijke besluit kunnen nemen.

Het idee van de second opinion in het algemeen vinden wij zeer waardevol.

Wij zullen dan ook in alle gevallen volledige medewerking verlenen als je een second opinion wenst. Schroom niet die wens kenbaar te maken.

We willen er nadrukkelijk op wijzen dat patiënten van andere tandartsen na een second opinion bij de Oversteek niet in onze praktijk kunt worden behandeld.
Dit is om de onafhankelijkheid ons oordeel te waarborgen.