informatie flyer medicatiegegevens
Proef medicatiegegevens opvragen en inzien

Tandartspraktijk De Oversteek doet mee aan een proef waarin wij elektronisch uw medicatiegegevens kunnen opvragen en inzien bij uw apotheken. Maar alleen als u hier van tevoren toestemming voor heeft gegeven. Als u uw toestemming niet heeft geregistreerd bij uw apotheken, kunnen wij uw medicatiegegevens niet opvragen en inzien.

Op dit moment zijn deze gegevens alleen op te vragen bij 2 Nijmeegse apotheken in de buurt.

Welke gegevens?

Apothekers kunnen uw medicatiegegevens delen met huisartsen, andere apothekers en medisch specialisten in ziekenhuizen en zorginstellingen. Het betreft actuele medicatiegegevens: medicijnen op recept die aan u, de patiënt, zijn verstrekt. Belangrijke gegevens die ons als tandarts kunnen helpen bij het opstellen van uw behandelplan.

Waarom heeft de tandarts mijn medicatiegegevens nodig?

De door u gebruikte medicatie kan ons duidelijk maken of wij de behandeling veilig bij u kunnen uitvoeren, maatregel behoren te treffen of juist niet kunnen behandelen.

Wij hebben dagelijks te maken met patiënten die niet alleen komen voor hun (half)jaarlijkse controle. Wij hebben bijvoorbeeld te maken met het behandelen van zenuw- of tandvleesontstekingen, plaatsen van kronen en bruggen. Ook verwijderen wij (verstands)kiezen. Dit zijn behandelingen die onder plaatselijke verdoving of zelfs onder narcose worden uitgevoerd. Het verdoven van een patiënt of het voorschrijven van medicijnen of het gebruik van antistollingsmiddelen kan risico’s met zich meebrengen. Dankzij elektronische uitwisseling zijn de juiste gegevens beschikbaar om veilig en verantwoord te kunnen voorschrijven, behandelingen te kunnen uitvoeren en medicijnen te verstrekken. Hierdoor neemt de medicatieveiligheid voor u, de patiënt, toe.

Uw toestemming

Wij kunnen alleen uw medicatiegegevens opvragen en inzien met uw toestemming. Uw toestemming geeft u en laat u vastleggen bij de beheerder van uw medicatiegegevens; uw apotheken waar u regelmatig uw medicijnen ophaalt. Wanneer u toestemming geeft aan uw apotheken om uw medicatiegegevens te delen, dan geeft u toestemming om deze ook te delen met huisartsen, andere apothekers en medisch specialisten in ziekenhuizen en instellingen.

Wilt u weten of u uw apotheken al toestemming heeft gegeven? Log dan in met uw DigiD op www.volgjezorg.nl. Hier kunt u ook uw toestemming regelen.    

16 jaar of jonger?

Als je 16 jaar of jonger bent, is toestemming van jouw ouder/gezagvoerder/voogd noodzakelijk volgens de wet. Dit kan ook online via www.volgjezorg.nl door middel van inlog met DigiD worden geregeld. Deze toestemming kan ook fysiek bij de apotheek worden geregeld.