Informatie

Informatie

Via het submenu Informatie treft u inhoudelijke informatie aan over behandeling, voorbereiding en nazorg, en onze klachtenprodecure.

 

Contact informatie

Wolfskuilseweg 269
6542 AA Nijmegen

Tel: 024 204 50 50
E-mail: info@tpdo.nl