Via het submenu Informatie treft u inhoudelijke informatie aan over behandeling, voorbereiding en nazorg, en onze klachtenprodecure.